Aukcia vozidiel Toyota Financial Services SlovakiaKorešpondenčná adresa a sídlo spoločnosti:

Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
Gagarinova 7/C, 821 03 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 34399/B
ČO: 35915404
DIČ: 2021929558

Člen Asociácie leasingových spoločností SR
Tel.: +421 2 482 138 51
Fax: +421 2 482 138 71
E-mail: TFSSK@toyota-fs.com